เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า

 

 

     1. เรารับประกันสินค้าที่ท่านลูกค้าซื้อไปแล้วใส่ไม่ได้เนื่องจากไซส์ไม่พอดีกับเท้า ( สามารถเปลี่ยนสินค้าในรุ่นเดียวกันสีเดียวกันแต่คนละไซส์เท่านั้น )

     2. เรารับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากการผลิตจากโรงงานเท่านั้น

     3. ในกรณีที่สินค้าชำรุดจากการผลิตทางเราจะต้องส่งสินค้าไปเคลมกับทางบริษัทผู้ผลิต ขั้นตอนทั้งหมดอาจใช้เวลา 1-3 เดือน แต่อย่างไรก็ดีทางเราจะรีบเร่งให้เร็วที่สุด

 

 

เงื่อนไขในการส่งคืนสินค้า

 

 

     1. ฉลากหรือป้ายสินค้าต้องติดอยู่

     2. บรรจุภัณฑ์หรือกล่องสินค้าต้องอยู่ในสภาพปรกติ

     3. เรารับประกันสินค้า 7 วันนับจากวันที่ท่านลูกค้าได้รับสินค้า 

 

เงื่อนไขการคืนเงิน

 

 

     1. ลูกค้าสามารถขอคืนเงิน/คืนสินค้าได้ ภายใน 7 วันหลังการสั่งซื้อหรือได้รับสินค้า

     2. การคืนเงินจะคืนผ่านระบบชำระเงินที่ลูกค้าชำระมาเท่านั้น

     3. นอกเหนือจาก 2 ข้อข้างต้นทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนเงิน/คืนสินค้าทุกกรณี